BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE

Bezpečnostně právní akademie
Ostrava

Vstoupit

Bezpečnostně právní akademie
Plzeň

Vstoupit

Bezpečnostně právní akademie
Brno

Vstoupit

Bezpečnostně právní akademie
Svatoňovice

Vstoupit

Bezpečnostně právní akademie
Praha

Vstoupit

Mgr. Josef Krysta

Na počátku dnešních Bezpečnostně právních akademií stál záměr Josefa Krysty, olympijského reprezentanta a absolventa Karlovy univerzity, založit soukromou školu bezpečnostně právního zaměření. V březnu roku 1992 byla Ministerstvu školství České a slovenské federativní republiky předložena ke schválení pedagogická dokumentace jednotlivých studijních oborů a v dubnu téhož roku byla škola oficiálně zapsána do rejstříku škol. S tímto pedagogickým záměrem vyjádřilo souhlas i Ministerstvo vnitra ČSFR. Výuka byla zahájena v září roku 1992.

Střední odborná škola ochrany osob a majetku (SOŠ OOM) v prvních letech nabízela vzdělání v denním, večerním i pomaturitním studiu, později bylo přidáno ještě studium dálkové a distanční. Mgr. Josef Krysta postupně založil ještě další 4 školy stejného typu v Brně, Plzni, Malých Svatoňovicích a Praze. V roce 2012 došlo ke změně názvu všech škol na Bezpečnostně právní akademie. Hlavní prioritou je nabízet co nejkvalitnější odborné vzdělání a využívat přitom nejmodernějších prostředků a technologií určených pro výuku.

kryjo@seznam.cz